Mijn licentiecode werkt niet, wat kan ik doen?

Volg de stappen in onze installatiehandleiding om de software correct te downloaden, installeren en activeren. Controleer goed of er geen spelfouten zijn gemaakt bij het invoeren van de licentiecode. Veel gemaakte spelfouten zijn de O (letter) en 0 (cijfer), I (hoofdletter i), l (kleine letter L), 1 (cijfer) en B (letter) en 8 (cijfer). Om spelfouten uit te sluiten, kopieert […]